สำนักงานสถิติฯ เดินหน้าจัดทำบิ๊กดาต้า

ครบรอบ 55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้บริหารยืนยันพร้อมสนองนโยบายรัฐบาลจัดทำบิ๊กดาต้าเป็นคลังข้อมูลภาครัฐ พร้อมเดินหน้าจัดทำสำมะโนประชากรรอบ 10 ปีในปี 63

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 55 ปี สำนักงานสถิติฯ พร้อมขับเคลื่อนแนวทางสอดคล้องนโยบายรัฐ โดยเฉพาะบทบาทที่จะมีส่วนสำคัญในการจัดทำคลังข้อมูลใหญ่ หรือบิ๊กดาต้าของประเทศ เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์และประโยชน์ในการขับเคลื่อนภาครัฐต่อไป และยังมีบทบาทสำคัญในการวิเคราห์ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้ภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบาย

นอกจากนี้ ยังมีแผนนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ พัฒนาการทำงานโดยเฉพาะภารกิจที่จะดำเนินการจัดทำสำมะโนประชากรในรอบ 10 ปี ที่จะดำเนินการครั้งใหญ่ปี 2563 โดยจะนำระบบลงทะเบียนหรือ Register มาใช้เพื่อให้ประชาชนที่เข้าถึงเทคโนโลยีสามารถให้ข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมือถือและอินเทอร์เน็ตบ้าน ทำให้การทำสำมะโนประชากรรวดเร็วและคล่องตัวต่อการให้ข้อมูลประชาชน.-สำนักข่าวไทย