พื้นที่ขนาดใหญ่กว่าสวนสัตว์ดุสิตถึงสามเท่า

หลังจากสวนสัตว์ดุสิตปิดประมาณ 1,600 ตัวจะถูกถ่ายโอนไปยังสวนสัตว์อื่น ๆ อีก 6 แห่งในประเทศไทยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์เชียงใหม่นครราชสีมาอุบลราชธานีและขอนแก่น หลังจากการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ในคลอง 6 อำเภอธัญบุรีปทุมธานีเสร็จสมบูรณ์สัตว์ป่าจะได้พื้นที่ขนาดใหญ่กว่าสวนสัตว์ดุสิตถึงสามเท่า

ในฐานะที่เป็นของขวัญให้กับผู้สนับสนุนสวนสัตว์ดุสิตสวนสัตว์ดุสิตซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่เบื้องหลังคอกสัตว์ที่รักมากจะชะลอการชัตเตอร์ถาวรในใจกลางกรุงเทพฯจนถึงวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา สวนสัตว์เดิมมีกำหนดจะปิดวันที่ 31 สิงหาคม หลังจากวันที่ปิดล่าสุดได้มีการประกาศผู้เข้าชมเทลงในสวนสัตว์เพื่ออำลาสวนสัตว์แห่งแรกและเป็นที่นิยมมากที่สุดของประเทศ