ททท.เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่ม 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

กระทรวงท่องเที่ยวฯ เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่ม 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย นำเสนอภาพสถานที่ท่องเที่ยวผ่านภาพยนตร์สั้น กระตุ้นแรงบันดาลใจออกเดินทางท่องเที่ยว 

นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง และสงขลา โดยใช้สื่อภาพยนตร์สั้นนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งที่สวยงาม อาทิ บ้านคีรีวง เขื่อนเชี่ยวหลาน เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า ฯลฯ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย โดยมีนักแสดงขวัญใจวัยรุ่น ทั้งเพื่อน คนิน, แจม เนโกะจั้ม นำแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Shutter of Love เริ่มถ่ายทำสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ คาดแล้วเสร็จได้รับชมช่วงกลางเดือนพฤษภาคม

เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย คือ ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ การนำภาพที่สวยงามมาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์สั้น จะช่วยกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เกิดแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยว มาสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยตัวเอง โดยเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก ตามด้วยนักท่องเที่ยวกลุ่มจีน อินเดีย และยุโรปที่ชื่นชอบเดินทางเที่ยวประเทศไทย

สำหรับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมาคิดรวมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 20 ล้านคน รายได้รวมจากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท คาดว่าปี 2562 ตัวเลขนักท่องเที่ยวและรายได้จะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา.