กำหนดกระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการควบคุมสเต็มเซลล์

ในกรณีที่ไม่มีเซลล์มะเร็งสามารถเข้าถึงสารอาหารที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของพวกเขาที่จะไม่สามารถใช้ได้เลือกและเปิดใช้งานตัวรับที่พบบนพื้นผิวของสเต็มเซลล์การส่งสัญญาณลดหลั่นเพิ่มเติมมีบทบาทสำคัญสองประการในการขับเคลื่อมันช่วยในการไกล่เกลี่ยลักษณะเด่นของมะเร็งของเซลล์ต้นกำเนิดความสามารถในการต่ออายุและการแพร่กระจายด้วยตนเอง

นอกจากนี้การส่งสัญญาณ FGFR1 ในที่สุดก็ก่อให้เกิดการแสดงออกของ ADAMDEC1 ซึ่งจะส่งผลตอบรับโทรศัพท์มือถือทั้งหมดวนกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง การค้นพบเหล่านี้น่าตื่นเต้นเพราะพวกเขาได้กำหนดกระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการควบคุมสเต็มเซลล์ เส้นทางนี้แสดงให้เห็นว่าความสามารถของสเต็มเซลล์ในการเข้าถึงสารอาหารที่สำคัญในสภาพแวดล้อม โดยวิธี ADAMDEC1 นั้นเป็นส่วนสำคัญในการบำรุงรักษาและการแพร่กระจายของพวกมันการหาหนทางที่จะขัดขวางลูปคำติชมนี้จะมีความสำคัญ